Members of the Committee

 

1 Sadashiv Kamath V
2 M Subrahmanya Ravi
3 Udaya Kumar
4 T Sumana Kamath

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
1-14/1, Airport Road, Near katteangadi
Yeyyadi konchady, post : konchady, Mangalore
Karnataka - 575008

Email : mangalore@ssrvm.org

Board Line : 0824-2210833, (+91) 7353756833